Průmysl a investiční celky

Investiční celky (zejména energetika, petrochemie / chemie)
Strojírenská výroba, výroba částí investičních celků
Více zde

Energetika

Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny

Inspekce z hlediska rizik a údržba
Více zde

Stavebnictví

Technické supervize a technické dozory (TDI/TDS)
Kontrolní činnosti pro finanční sektor v rámci projektového či exportního financování
Více zde

Finanční sektor

Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor
Předexportní a exportní financování projektů
Více zde

Mezinárodní obchod

Technické supervize a technické dozory (TDI/TDS)
Kontrolní činnosti pro finanční sektor v rámci projektového či exportního financování
Více zde

Udržitelnost a uhlíková stopa

Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor
Předexportní a exportní financování projektů
Více zde

  Průmysl a investiční celky

  Poskytujeme odborné poradenství a provádíme inspekce v průmyslových a investičních celcích. Díky našim zkušenostem a odbornému týmu garantujeme kvalitní a důkladné služby, které pomáhají zvyšovat efektivitu, bezpečnost a konkurenceschopnost vašeho podnikání. Spolehněte se na nás a dosáhněte svých cílů s jistotou a důvěrou. 
  • Investiční celky (zejména energetika, petrochemie / chemie)  
  • Strojírenská výroba, výroba částí investičních celků  
  • Technické inspekce u výrobců (tzv. shop inspekce, 2nd Party, 3rd Party, Supplier Technical assessment (STA)  
  • Přejímky materiálů typu 3.2 podle EN10204  
  • Technické inspekce a dozory na místě realizace (tzv. site inspekce)  
  • Technické a environmentální due diligence  
   • stavby, 
   • technologické procesy, 
   • průmyslové objekty  
  • Posuzování shody dle daných předpisů či specifikací   
  • Posuzování strojních zařízení podle Vyhlášky 378  
  • Posuzování a konzultace ohledně směrnice ATEX 2014/34/EU a zpracování protokolů o určení vnějších vlivů podle EN a ČSN  
  • Inspekce a kalibrace různých druhů skladovacích nádrží (tanků) na kapalné a plynné látky   
  • Inspekční a konzultační činnosti v oblasti MINING (těžební technologie, technologie pro vzorkování a testování  )  
  • Speciální ad hoc technická posouzení, expertní činnosti a technické audity  
  • Certifikace výrobků / dodávek pro účely zajištění souladu s požadavky kontraktů či norem  
  • Certifikace EAC, certifikace SEPRO  
  • provádění periodických revizí kontejnerů CDG/CSC  
  • Kontroly rozpracovanosti a plnění termínů (tzv. Expediting)  
  • Management a služby v oblasti QA/QC a HSE   

  Energetika

  Společnost OptimalTrade Holding poskytuje technická servisní řešení od optimalizace postupů v elektrárnách a technického poradenství v oblasti energetického managementu až po zajištění výnosné návratnosti investic prostřednictvím energetické stimulace. Pokrýváme všechny aspekty výroby energie. 
  • Konvenční energie: 
   • Vodíkové služby 
   • Správa integrity aktiv 
   • Due Diligence 
   • Analýza poruch 
   • HAZOP 
   • Identifikace rizik v oblasti životního prostředí pro elektrárny 
   • Nedestruktivní zkoušky 
   • Owners Engineer a projektový management 
   • Provozní zkoušky elektráren 
   • Hodnocení a prodloužení provozuschopnosti závodu 
   • Inspekce z hlediska rizik a údržba 
   • Palivové články s vodíkovou technologií 
   • Energetická certifikace 
  • Solární energie: 
   • Studie ekonomické výnosnosti fotovoltaických elektráren 
   • Monitorování staveb 
   • Due Diligence 
   • Finální přejímka 
   • Inspekce za provozu 
   • Zkoušky FV panelů 
   • Certifikace solárních fotovoltaických elektráren 
   • Posouzení vhodnosti lokality pro výstavbu solární elektrárny 
  • Větrná energie: 
   • Due Diligence 
   • Identifikace rizik v oblasti životního prostředí 
   • Provoz a správa aktiv 
   • Owners Engineer a projektový management 
   • Studie výnosnosti 
   • Certifikace projektu větrné farmy 
   • Certifikace větrných turbín a komponent 
   • Prodloužení životnosti větrné turbíny 
  • Jaderná energie:
   • Vyřazení z provozu 
   • Služby poskytované během provozu jaderné elektrárny 
   • Analýza bezpečnosti jaderné elektrárny 

  Stavebnictví

  Jsme specialisté na poradenství a inspekce ve stavebnictví. Naše znalosti a dovednosti nám umožňují poskytovat kvalitní služby při hodnocení stavebních projektů, dodržování předpisů a zajištění bezpečnosti na staveništi. Spolehněte se na naše odborné know-how pro úspěšné a bezproblémové stavby. 
   • Technické supervize a technické dozory (TDI/TDS)  
   • Kontrolní činnosti pro finanční sektor v rámci projektového či exportního financování  
   • Technické inspekce ve výrobě stavebních elementů  
   • Tzv. IDI činnosti, tj. expertní činnosti a posudky založení, statiky a dynamiky staveb + vodotěsnosti staveb pro účely  pojištění staveb  
   • Technické a environmentální due diligence  
    (stavební část, technická zařízení budov, legislativní soulad objektů atd.)  
   • Environmentální posouzení lokality (Environmental Site Assessment) Fáze 1 a Fáze 2  
   • Posouzení technického stavu budov včetně technického zařízení budov (TZB)  
   • Posuzování shody stavebních částí projektů  
    s definovanými předpisy a normami  
   • Infrastrukturální projekty (silnice, železnice)  
   • Developerské a stavební objekty (veřejné služby, komerční / obchodní centra, obytné objekty)  
   • Činnosti v oblasti MINING (geologické konzultační služby)  
   • Konzultační činnosti charakteru „Project Management“  
   • Služby při zajištění EIA, stavebního povolení, kolaudace  
   • Činnosti AK BOZP  
   • Specifické technicko-konzultační služby dle potřeby klientů v oblasti staveb (pozemní stavby, dopravní infrastrukturální stavby atd.)  
   • Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor  

    

  Finanční sektor

  Jsme specializovanou firmou poskytující rozsáhlé služby ve stavebnictví. Naše aktivity zahrnují supervizní činnosti pro bankovní sektor, předexportní a exportní financování projektů, projektové financování, studie proveditelnosti, technické a environmentální Due Diligence, financování akvizic, investiční záměry, kontrolní činnosti pro pojišťovny a kontroly zástav za úvěry. S naším odborným týmem zajistíme úspěch vašich stavebních projektů. 
    • Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor  
    • Předexportní a exportní financování projektů  
    • Projektové financování  
    • Studie proveditelnosti  
    • Technické (příp. + Environmentální) Due Diligence  
    • Financování akvizic  
    • Investiční záměry  
    • Kontrolní činnosti pro pojišťovny  
    • Kontroly zástav za úvěry    

  Mezinárodní obchod

  Jsme odborníci v oblasti mezinárodního obchodu a nabízíme široké spektrum služeb. Specializujeme se na předodesílací kontroly zboží pro export do zemí s povinnými kontrolami zboží, GIS, VOC (Verification of Conformity). Dále provádíme předodesílací kontroly na základě požadavků klientů, ověření kvality, kvantity, balení a značení. S naším know-how zaručíme bezpečný a úspěšný průběh vašeho obchodu. 
  • Předodesílací kontroly zboží při exportu do zemí s povinnými kontrolami zboží   
  • GIS   
  • VOC (Verification of Conformity)   
  • Předodesílací kontroly zboží na základě požadavků klientů, ověření kvality, kvantity, balení, značení  

  Udržitelnost a uhlíková stopa

  V dnešní době je udržitelnost a snižování uhlíkové stopy nezbytné pro společnosti a firmy, které chtějí přijmout odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. Poradenství v oblasti uhlíkové stopy společnosti poskytuje nezbytnou pomoc při implementaci dekarbonizačních strategií, budování udržitelného dodavatelského řetězce, řízení ESG strategií v souladu s CSRD a evropskou taxonomií a analýzách klimatických rizik. 
  • Expertní poradenství v oblasti udržitelnosti: Pomáháme vám při vývoji a implementaci strategií udržitelnosti, které jsou efektivní a zároveň šetrné k životnímu prostředí.
  • Analýza uhlíkové stopy: Provádíme důkladné hodnocení vaší uhlíkové stopy a navrhujeme opatření pro její redukci.
  • Plánování a implementace: Navrhujeme a implementujeme udržitelné praktiky do vašeho podnikání, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
  • Sledování a hodnocení: Pravidelně sledujeme a hodnotíme účinnost implementovaných strategií a poskytujeme zpětnou vazbu pro další zlepšení.

  Dovolte nám zlepšit vaše podnikání!

  Poskytujeme odborné konzultace a inspekce. Naše hloubkové znalosti a profesionální přístup vám pomohou optimalizovat procesy a dosáhnout maximální efektivity.